Parasieten en Corona:

Een parasiet is een organisme dat zich hecht aan een 'gastheer'en daardoor schade aanricht. De parasiet gebruikt zijn gastheer als voeding waardoor deze verzwakt. Het woord parasiet is afgeleid van para-sitos: para betekent 'naast' en sitos heeft de betekenis 'voedsel'. Te vertalen als 'bij het zitten aan tafel', mee-eten' (ook als was je niet uitgenodigd...) Het omschrijft cellen die ten koste van de gastheer leven. Wormen en andere eencellige organismen (protozoa) zijn beiden parasieten.

In de darm kunnen parasieten aanwezig zijn die uit één cel bestaan. Deze parasieten, protozoa, zijn gemiddeld slechts honderdsten van een millimeter groot, je kan ze met het blote oog niet zien. Vaak doet de protozoa niet veel meer dan voedsel en bacteriën uit de darm opnemen, je merkt daar niet veel van. Er zijn tal van onschadelijke protozoa. Echter, symptomen ontstaan wanneer darmparasieten zich binden aan het slijmvlies en ontstekingsreacties veroorzaken en daarmee het immuunsysteem enorm belasten. Door irritatie en zwelling van het darmslijmvlies zet de buik vaak op en ontstaat pijn en diarree. Vaak treedt ook vermoeidheid op. Protozoa die de dunne darm aantasten veroorzaken verlies van voeding en daardoor kan een gebrek aan eetlust, vermagering of bloedarmoede optreden. 

Als specialist op het gebied van immuungerelateerde klachten en het vinden van de oorzaak hiervan heb ik hieronder een vragenlijst ontwikkeld die de kans op een parasitaire belasting vrij nauwkeurig in kaart kan brengen. Elke parasiet heeft namelijk zijn eigen specifieke klachtenpatroon. Door deze vragenlijst zo eerlijk en nauwkeurig in te vullen krijg je zelfs die parasiet te zien waar je mogelijk de meeste problemen van ondervindt. 

Ook hier wordt de uitslag weer in een 'Percentage Gezondheidsverlies' van de desbetreffende parasiet weergegeven. Dit kan zijn tussen 0 en 20%, tussen 20 en 40% en boven de 40%. Zit je bij een bepaalde parasiet boven de 40% wordt een zogenaamde TFT test (Tripple Faeces Test) dringend aanbevolen. Hierbij verzamel je gedurende 3 dagen ontlasting die je opstuurt naar het in parasitair onderzoek gespecialiseerde laboratorium RP Sanitas Humanus in Kamperland. Deze bepaald dan de mate van parasitaire belasting en ook de gradatie (1 t/m 5) hiervan. (1=Parasiet is in lage mate aanwezig, 5= Parasiet is in zeer hoge mate aanwezig). Ook wordt hier getest op welk natuurlijk en/of regulier geneesmiddel de parasiet reageert zodat ik als therapeut ook het beste behandeladvies kan geven.

Zoals ik al eerder op de pagina Corona en sIgA heb vermeldt, hebben, behalve gisten en schimmels, ook parasieten een sterke (negatieve) invloed op de goed darmbacteriën en hiermee ook op de productie van (secretoir) Immuun globuline Alfa, het antigeen dat in de slijmvliezen van darm, longen, keel en neus de afweercapaciteit bepaald tegen bacteriën, virussen, pollen, stof en mijt.

Ben je benieuwd of er in jouw lichaam de kans bestaat op een parasitaire belasting, vul dan onderstaande vragenlijst even in, sommige vragen zijn dubbel, dit omdat sommige parasieten gelijke symptomen hebben. Je ontvangt binnen 24 uur de uitslag in PDF formaat. Succes!

Giardia lamblia

G.lamblia infecteert de dunne darm, een besmetting veroorzaakt vooral buikpijn en diarree. Een functie van de dunne darm is om voedsel op te nemen. Een infectie met deze parasiet heeft dan nog ook meer gevolgen, dan wanneer er een infectie in de dikke darm optreedt. Bij gezonde mensen absorberen de vlokjes in de dunne darm het voedsel, bij beschadiging van deze vlokjes is de opname echter verminderd. Niet alleen voedsel, ook mineralen zoals ijzer gaan hierdoor verloren. Een gebrek aan ijzer veroorzaakt vermoeidheid door bloedarmoede.

Cryptosporidium spp.

Cryptosporidium is een parasiet die de cellen van de dunne darm binnendringt. In Nederland is deze parasiet verantwoordelijk voor 2 tot 3% van de acute gevallen van diarree. Daarnaast wordt deze parasiet bij ongeveer 1% van de mensen met milde darmklachten aangetroffen.

De aandoening komt vooral voor onder jongeren. Personen met een zwak immuunsysteem en aidspatiënten kunnen ernstige diarree krijgen door besmetting.

Blastocystis hominis

De parasiet Blastocystis kan in grote aantallen aanwezig zijn in de dikke darm. Recentelijk zijn er publicaties verschenen die laten zien dat Blastocystis hominis niet altijd onschadelijk is. De meest typische klacht die deze darmparasiet veroorzaakt is een enorm opgezette buik en winderigheid. Daarnaast kan besmetting met deze parasiet buikpijn, chronische huiduitslag en winderigheid veroorzaken. Het blijkt dat 70% van alle mensen met jeukklachten waar de oorzaak onbekend van was, besmet is met Blastocystis hominis.

Dientamoeba fragilis

Dientamoeba fragilis heeft een grootte van 7–12 µm, maakt geen cysten en veroorzaakt bij de helft van de besmette personen klachten. Kinderen hebben vaak last van buikpijn.


 
E-mailen
Bellen
Map
Info